Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία μας

Η Κήπου Έργον είναι μια εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στη σχεδίαση, την κατασκευή και τη συντήρηση κήπων. Η εταιρεία μας εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε το 2010 ως τμήμα της εταιρείας ΕΚΤΕΛΛΒΟ ΕΕ, η οποία προσφέρει υπηρεσίες facility service. Από τα πρώτα βήματα της, η Κήπου Έργον είχε ως αρχή την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, γι’ αυτό το λόγο η ομάδα στελεχώθηκε με έμπειρους γεωπόνους και κηποτέχνες.

Επιπλέον εξοπλίστηκε με εργαλεία κορυφαίας τεχνολογίας και αξιοπιστίας. Με το πέρασμα του χρόνου συνειδητοποιήσαμε πως η ενασχόληση με το αστικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά κομβική για τη βιωσιμότητα της σύγχρονης πόλης. Για το λόγο αυτό, από το 2018 και μετά η εταιρία μας έχει ως στόχο την αειφορική και οικολογική διαχείριση του τοπίου. 

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της Κήπου Έργον αντικατοπτρίζεται στην προσέγγιση κάθε έργου ανεξαρτήτως κλίμακας και τυπολογίας με γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Στη βάση αυτή, κάθε project αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα ως μία ουσιώδης κοιτίδα του ευρύτερου περιβαλλοντικού συνόλου. Ο επαναπροσδιορισμός των εκάστοτε ενδιαιτημάτων στοχεύει στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, στην αισθητική αναβάθμιση κάθε χώρου καθώς και στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των χρηστών, σε μία ολιστική προσπάθεια θεμελίωσης της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – φύσης.

Με σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων φροντίζουμε ώστε τα έργα μας να διατηρούν υψηλό αισθητικό ενδιαφέρον καθόλη τη διάρκεια του έτους, να περιέχουν πληθώρα φυτικών ειδών πλήρως προσαρμοσμένων στο μεσογειακό τοπίο και το εκάστοτε ενδιαίτημα, να στηρίζουν την βιωσιμότητα της τοπικής πανίδας και να απαιτούνται οι λιγότεροι δυνατοί πόροι για τη συντήρηση τους.

Όραμα

Το όραμα της εταιρείας έγκειται τόσο στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία έχει διαταραχθεί κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όσο και στην ανάδειξη του μεσογειακού τοπίου. Το τελευταίο έχει εγκλωβιστεί εσφαλμένα σε ένα στενό εννοιολογικό πλαίσιο ενώ στην πραγματικότητα διακρίνεται από ποικιλομορφία εκφάνσεων, η εναλλαγή των οποίων συνθέτει ένα χωρικό μωσαϊκό υψηλής ετερογένειας.

Ωστόσο, βασική επιδίωξη της εταιρείας παραμένει η ουσιαστική επικοινωνία αυτών των εννοιών προς τον εκάστοτε χρήστη ενός χώρου, η από κοινού απόφαση ως προς τον τρόπο ένταξης αυτών ανά περίπτωση και η τελική επανασύνδεση αυτού με την ίδια την φύση.

Η ομάδα μας

Λαγογιάννης Ιωακείμ

Γενικός Διευθυντής

“Στόχος μας είναι η καθημερινή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με αρχή το σεβασμό προς το περιβάλλον”

Λαγογιάννης Γιώργος

Υπεύθυνος Κήπων

“Κάθε μας ενέργεια στον κήπο αποσκοπεί στο να διασφαλίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον”

Κουκουβίνος Βασίλης

Τεχνολόγος Γεωπόνος

“Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση στον κήπο με όρεξη και σεβασμό προς τη γη”

Σταφυλίδης Γιάννης

Γεωπόνος

“O σωστός προγραμματισμός και η επιστημονική κατάρτιση είναι τα στοιχεία που εγγυώνται το βέλτιστο αποτέλεσμα”

Κουλίνας Γιώργος

Γεωπόνος

“Σε οποιοδήποτε έργο δεν υπάρχει πρόκληση που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε”

Τούλας Κώστας

Γεωπόνος

“Aντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις με μεθοδικότητα & υπευθυνότητα”

Λαγογιάννης Θανάσης

Γεωπόνος

"Παρακολουθώντας τις νέες εξελίξεις στην κηποτεχνία, επιδιώκουμε την αειφορία στον κήπο"

Τσιούλης Δημήτρης

Κηποτέχνης

“Όπως και να το δει κανείς, η φύση είναι όμορφη”

Join
Us